Misja

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż, a zapamiętam.
Zainteresuj – wówczas zrozumiem.”

przysłowie chińskie


Głównym naszym zadaniem jest przygotowanie dziecka do korzystania ze swojego potencjału intelektualnego w najbardziej optymalny sposób. Umożliwiamy dziecku wszechstronny rozwój poprzez eksperymentowanie, konstruowanie, samodzielne odkrywanie świata w trakcie zabawy i zachęcamy do weryfikowania własnych hipotez. Wykorzystanie wszystkich zmysłów do poznawania świata ułatwi osiągnięcie harmonii na wszystkich płaszczyznach rozwojowych: społecznej, kulturowej, ekonomicznej, przyrodniczej.
Czytaj całość...
 
Cele i zadania
Realizujemy zadania opiekuńczo-wychowawczo-kształcące, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzbogacone programem Zabawy FundaMentalne. Naszym celem jest wychowanie dzieci śmiałych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, otwartych na zmiany. Te cechy pozwolą im łatwiej wkroczyć w dorosłe życie i mądrze kształtować świat wokół siebie.


Czytaj całość...
 
Tęczowa Chatka