6:00 – 8:30 Ranek

- indywidualna realizacja zadań edukacyjnych

- zabawy według zainteresowań, gry dydaktyczne

- prace porządkowo-gospodarcze

- różnorodne formy aktywności ruchowej

- czynności samoobsługowe i higieniczne

 

8:30 – 9:00 Śniadanie

 

9:00 – 11:30 Planowe działania edukacyjne i aktywność ruchowa

- realizacja zadań dydaktycznych opisanych
w podstawie programowej,

- tworzenie sytuacji edukacyjnych wspierających
wszechstronnie rozwój dziecka

- zajęcia dodatkowe

- zestawy ćwiczeń lub zabaw ruchowych

- spacery i zabawy w terenie

- zabawy i gry według zainteresowań

- czynności samoobsługowe i higieniczne

 

11:30 – 12:00 Obiad

 

12:00 – 13:00 Czas relaksu

- relaksacja, bajkoterapia

- zajęcia rozwijające zainteresowania

- indywidualne i grupowe działania edukacyjne

- formy aktywności ruchowej

- czynności samoobsługowe i higieniczne

- prace porządkowo-gospodarcze

 

13:00 – 13:30 Podwieczorek

 

od 13:30 Rozchodzenie się dzieci

- zabawy i gry według zainteresowań

- gry dydaktyczne

- zajęcia indywidualne

- zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu

 
Tęczowa Chatka